آتی نگرمهر ، هیچگونه شعبه و نمایندگی مجاز برگزاری دوره آموزشی و یا فروش زالو در سطح ایران و خارج از کشور ندارد و هر گونه سوء استفاده از نام و آرم این شرکت پیگرد قانونی دارد.

جهت حصول اطمینان هر گونه عقد قرارداد با شماره 02166967620 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

آمار و نظر سنجی

مرکز نطرسنجی آتی نگرمهر

در انجام امور تحقیقات بازاریابی، بازارسنجی و نظرسنجی‌های آنلاین پیشگام است.

واحد آمار و پرسشگري و نظر سنجی با توجه به نیاز شرکت ها و سازمانها، شرکت آتی نگر مهر خدمات آمارگیری، پرسشگری و نظر سنجی در حوزه اقتصادی، تولیدی و آموزشی را در لیست خدمات خود قرار داده و با توجه به گستردگی فعالیت شرکت در سراسر کشور آمادگی خود را جهت این امر با کلیه سازما نها و شرکت ها اعلام می دارد.

شرح وظايف کلي واحد:

واحد آمار و پرسشگري يک واحد اجرايي است که مأموريت، هدف و وظايف آن به شرح ذيل مي‌باشد:

1) اجراي علمي نظرسنجي‌ها در حوزه‌هاي مختلف همراه با بکارگيري نيروهاي آموزش ديده و نظارت و کنترل بر نظرسنجي‌هاي صورت گرفته

2) مديريت و نظارت بر انجام امور پرسشگران

3) تبيين و ارائه راهکارهاي مناسب جهت اجراي نظرسنجي‌ها و نظارت بر انجام امور اجرا

4) توجيه پرسشگران نسبت به اجراي هر طرح

5) کنترل نظرسنجي‌ها و نظارت بر کار پرسشگران

6) تعيين و تدوين سيستم پاداش و تنبيه پرسشگران و کنترل و نظارت بر آن.

7) ارائه حقوق ماهانه پرسشگران و کنترل‌گران و نظارت بر سندهاي حقوقي مربوط

8) انجام امور مربوط به جذب پرسشگران جديد

9) آموزش پرسشگران جديد‌الورود جهت اجراي صحيح نظرسنجي‌ها.

10) گردآوري، استخراج، کدگذاري و پردازش داده‌هاي پژوهشي با بکارگيري روش‌ها و فنون نوين و کارآمد.

11) جمع‌آوري و ساماندهي داده‌هاي پژوهشي.

12) تهيه و ارائه چارچوب‌ها و طرح‌هاي نمونه‌گيري مناسب براي پژوهش‌هاي پيمايشي مرکز.

13) تهيه، روزآمد و مکانيزه کردن اطلاعات آماري و نقشه‌هاي جغرافيايي مورد نياز.

14) مشاوره آماري به پژوهشگران.

15)نظرسنجی با سرعت بسیار زیاد بدون محدودیت جغرافیایی

16)امکان انتخاب و گزینش نمونه آماری باتوجه به نیاز کارفرما

17)ارتباط مستمر با پاسخ‌دهندگان و بررسی روند عقاید و نظرات آنها

18)اطمینان از صحت و درستی در تکمیل پرسش‌نامه‌ها

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و عقد قرارداد می توانند با واحد آمار و پرسشگری شرکت تماس حاصل نمایند. 88338985-88338986-09122074627

مشاوره آماری

1. شناسایی و تشخیص طرح آماری انجام شده در آزمایش

2. تجزیه واریانس داده ها بر اساس طرح های پایه(کاملا تصادفی، بلوک کامل تصادفی، مربع لاتین) و

آزمایشهای مختلف (فاکتوریل، اسپلیت پلات، اسپلیت اسپلیت پلات، فاکتوریل اسپلیت، اسپلیت

فاکتوریل و...)

و... Duncan ،LSD 3. مقایسه میانگین ها با استفاده از روش

4. تجزیه ضرایب همبستگی

5. رگرسیون ساده خطی، رگرسیون چند متغیره، گام به گام و...

6. تجزیه ضرایب مسیر

7. تجزیه خوشه ای

(لازم به ذکر است موارد فوق برای کلیه گرایش ها موضوعیت دارد، همچنین روند انجام کار و تحلیل نتایج ارائه شده به صورت حضوری مقدور می باشد.)

جهت انجام هماهنگی ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .